GANDIVA INSTITUUT
Onderwijs en Training in de wetenschap Ayurveda

SCIENCE OF LIFE CONGRES 2019


Op vrijdag 25 januari 2019 vindt het Science of 

Life Congres plaats met als thema: ‘Personalized

Prevention van chronische ziekten’. Het 

congres wordt georganiseerd door het Gandiva 

Instituut. Op de prachtige locatie van Kasteel de 

Wittenburg in Wassenaar gaan nationale en 

internationale gastsprekers vanuit hun expertise de 

aanpak van chronische ziekten belichten gebaseerd

op wetenschappelijk onderzoek. Een unieke dag waarbij we worden geïnspireerd door 

prominente topsprekers om meer bewustwording te creëren voor dit belangrijke thema.

 

 

De Nederlandse gezondheidszorg   

De Nederlandse gezondheidszorg zit momenteel in een grote veranderingsproces 

waarbij het steeds duidelijker wordt dat er meer aandacht moet komen voor preventie 

en leefstijl om daarmee ook de toenemende chronische ziekten te verlagen. Een groep 

artsen en wetenschappers pleiten zelfs voor leefstijlgeneeskunde als medisch 

specialisme. Via de media komt er zoveel informatie voorbij over een gezonde leefstijl 

dat wij door de bomen het bos niet meer zien. In de praktijk blijkt deze informatie 

moeilijk te integreren en een juiste balans te vinden is een enorme uitdaging. 

Personalized Prevention biedt hierbij een goede oplossing: Bewustwording, 

motivatie en eigen verantwoordelijkheid nemen.


 

Doel

Volgens het RIVM hebben ruim 8,8 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische

ziekten. Dit komt overeen met 52% van de Nederlandse bevolking. Dit percentage is 

zorgwekkend hoog maar wij kunnen dit probleem samen aanpakken. Het congres heeft 

als doel om gezamenlijk in dialoog te gaan en kennis uit te wisselen en te verspreiden 

over Personalized Prevention vanuit de visie van de reguliere geneeskunde en de 

complementaire geneeskunde.


Wij zullen een reis maken naar de eeuwenoude traditionele geneeskunde Ayurveda, 

oftewel Science of Life, de wetenschap van het leven. De Ayurveda beschrijft dat ieder 

individu uniek is met zijn of haar eigen leefstijlregels en waarbij preventie de basis 

vormt. Deze wetenschap beschikt over kennis waarbij Personalized Prevention kan 

worden ingezet om de toenemende chronische ziekten in Nederland aan te pakken. Het congres is een uniek platform voor zorgprofessionals, onderzoekers, bedrijfsleven,

patiënten en overige belangstellenden. Het steunt op 4 pijlers de wetenschap

kennisdeling, bewustwording en samenwerking. Deze interessante dag moet 

ertoe bijdragen dat we samen de verantwoordelijk nemen om de gezondheid van mooi 

Nederland weer op een gezond niveau te krijgen. Door Personalized Prevention krijgt 

ieder individu de juiste inzichten mee om de regie over de kwaliteit van zijn of haar 

leven te hervinden. Daarmee is de eerste stap naar bewustwording gezet.

 

Chronische ziekten uitgelicht 

Op het Science of Life congres vragen wij aandacht voor onderstaande chronische 

ziekten: 

 

·      Depressie en angststoornissen

·      Hart- en vaatziekten

·      Kanker; borst en darmkanker

·      Diabetes type 2 en overgewicht

·      Rheumatoïde artrites


Met een holistische benadering vormen Preventie en Leefstijl de rode draad bij de lezingen.

 

Ayurvedische geneeskunde

De Ayurveda beschikt over kennis van personalized prevention dat kan worden ingezet

om de toenemende chronische ziekten in Nederland aan te pakken. Ayurveda is een 

compleet gezondheidssysteem uit India. Een holistische geneeswijze met een natuurlijk 

vertrekpunt waarbij preventie de basis vormt. Voor ieder individu is er een 

gepersonialiseerd advies met de juiste voeding en leefstijl. Voeding en leefstijl is 

overigens een onderdeel van het gezondheidssysteem.


Ayurveda houdt rekening met de onderlinge verschillen en ziet ieder individu met zijn 

eigen unieke geboorteconstitutie. Dit is de blauwdruk van het individu die 

onveranderlijk is en het hele leven zo blijft. Toch staat de mens helaas onder invloed 

van omgevingsfactoren zoals o.a. kwaliteit en kwantiteit van voeding, verandering van 

seizoenen, overmatige stress, onvoldoende rust, weinig lichaamsbeweging, verstoorde 

relaties, veranderingen in leeftijd, onderdrukte emoties. Door deze factoren ontstaat er 

onevenwichtigheid waardoor ziekte het gevolg zal zijn. Ayurveda stimuleert ieder mens 

om de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit in zijn leven.

 

Voor meer info over de wetenschap Ayurveda raadpleeg onderstaande link


http://www.gandivainstituut.nl/Wetenschap-Ayurveda/