GANDIVA INSTITUUT
Onderwijs en Training in de wetenschap Ayurveda

 

 

Gandiva

Het Gandiva Instituut werd

begin 2011 opgericht door

Anita Ishwardat. Gandiva is

een onafhankelijk kennisinstituut

voor onderwijs en training in de

wetenschap Ayurveda. Het

kennisinstituut maakt deze

wetenschap toegankelijk voor

belangstellenden, professionals,

bedrijven en instellingen.


Professionals uit binnen- en

buitenland bieden ondersteuning 

om de individuele en gezamenlijke

doelstellingen te behalen.

 


Oprichter

Mijn naam is Anita Ishwardat en

ik ben van beroep een

Ayurvedic Practitioner. Ik ben

afgestudeerd aan de European

Institute of Scientific Research

on Ayurveda en rondde mijn

vierjarige beroepsopleiding

Ayurvedische geneeskunde af

met een scriptie over

borstkanker.


Mijn studie heb ik in Nederland en

deels in India gevolgd. De 

afstudeerstage heb ik gedaan in

Noord India in een Ayurvedische

kliniek Prakash Deep Institute of 

Ayurvedic Sciences.Aanbod                                   

Het kennisinstituut biedt een

ruim aanbod aan trainingen,

workshops, cursussen en

retraites. Dit ter bevordering van

een natuurlijke gezondheid 

waarbij preventie de basis vormt

en persoonlijke ontwikkeling van

ieder individu centraal staat.

Het organiseren van

congressen en symposia dragen

ertoe bij dat het kennisniveau van

de wetenschap Ayurveda in de

traditionele vorm gehandhaafd

blijft. Door kennisontwikkeling en

uitwisseling kunnen wij de

mensheid met deze wetenschap

optimaal bedienen.

Persoonlijke levenstaak

In 1996 startte mijn zoektocht

en heb ik onder leiding van een

leermeester mezelf verdiept in

oosterse filosofieën. In 2003

kreeg ik de Bhagavad Gita in

handen en er ontstond een

dialoog met de Goddelijke

kracht Krishna.


Ik deed kennis op over zuivere

toewijding en handelen vanuit je

persoonlijke levenstaak.

Mijn leermeester gaf mij de

inspiratie om Ayurveda te gaan

studeren. Door in contact te

komen met mijn unieke zelf 

kwam ik tot de ontdekking wat 

mijn persoonlijke levenstaak is.

Kennis verspreiden van de

wetenschap Ayurveda door het

opzetten van een instituut.


 


Missie Instituut

Kennisverspreiding,

Kennisontwikkeling en

Kennisuitwisseling van de

traditionele Indiase filosofie uit

India, Nederland en ook naar de

gehele samenleving in de wereld.

Uitgangspunt hierbij zijn de

sectoren Onderwijs,

Gezondheidszorg en Cultuur.

 

De wereld bewust maken om op

een uniforme wijze zich in eenheid

te ontwikkelen in de traditionele

Indiase filosofie en de

verantwoordelijkheid te nemen

voor de ontwikkeling van de     

wereld. Daarbij is het van belang

dat er zorg wordt gedragen voor

het behoud van de traditionele

Indiase filosofie.

 

Mijn missie

Ik wil de mensheid

ondersteunen met het

realiseren van een natuurlijke

gezondheid door het evenwicht

te vinden van lichaam, geest en

bewustzijn. Tevens het creëren

van bewustwording om het

belang van gezonde voeding en

leefstijl ter preventie in te zetten.

Daarmee kan de kwaliteit van

het leven geoptimaliseerd

worden.