GANDIVA INSTITUUT
Onderwijs en Training in de wetenschap Ayurveda

 

Wetenschap Ayurveda

Ayurveda, een duurzame wetenschap met zijn eeuwenoude wijsheid, kent zijn oorsprong in India.

Het betreft een holistische gezondheidsleer met een natuurlijke vertrekpunt, waarbij de mens als

geheel wordt gezien; lichaam, geest en bewustzijn. Zeer essentieel is dan ook om deze in evenwicht

te houden. De individuele mens die verbonden is met het gehele universum. Lichaam, geest en

bewustzijn vormen een dynamisch geheel dat voortdurend in beweging is. De mens die ook onder

directe invloed staat van zijn leefomgeving; de onderlinge relaties en verbondenheid met alle

organismen.

 

Van oorsprong is Ayurveda bedoeld om ziekte te voorkomen en is dus voornamelijk,

gericht op preventie. In het hedendaagse leven is het uitgangspunt, om weer gezond te worden door

het unieke zelf te kennen. Door het accent te leggen op het verjongen van lichaam en geest kan een

kwalitatief lang en gezond leven gerealiseerd worden. Helaas zitten we momenteel in een tijdperk,

waarbij men geneigd is de verantwoordelijkheid te nemen voor het lichaam, als de ziekte zich

al heeft gemanifesteerd. Zowel preventie als genezing van ziekte gaan nu hand in hand.

 

5 elementen der natuur

Volgens Ayurveda is de bron van het hele bestaan universeel kosmisch bewustzijn. De mens wordt

beschouwd als een microkosmos van de macrokosmos die het universum is. Wat in de kosmos

aanwezig is, is ook in ieder levend wezen aanwezig. Een van de belangrijkste concepten binnen de

Ayurveda wetenschap is, dat de natuur uit 5 elementen is opgebouwd; ruimte, lucht, vuur, water en

aarde.

 

De vijf elementen vormen drie energieën: 

Ruimte + lucht vormen Vata; regelt de energie van beweging

Vuur + water vormen Pitta; regelt de stofwisseling, transformatie van materie in energie

Water + aarde vormen Kapha; regelt de energie van structuur

   

Geboorteconstitutie

Vanaf de conceptie ontstaat een unieke geboorteconstitutie en manifesteert zich in deze universele

energieën; vata, pitta en kapha. Ayurveda houdt rekening met de onderlinge verschillen en ziet ieder

individu met zijn eigen unieke geboorteconstitutie. Dit is de blauwdruk van het individu die onveranderlijk 

is en het hele leven zo blijft. Toch staat de mens helaas onder invloed van omgevingsfactoren zoals o.a.

kwaliteit en kwantiteit van voeding, verandering van seizoenen, overmatige stress, onvoldoende rust, 

weinig lichaamsbeweging, verstoorde relaties, veranderingen in leeftijd, onderdrukte emoties. Door deze

factoren ontstaat er onevenwichtigheid van de drie energieën vata, pitta en kapha, waardoor ziekte het

gevolg zal zijn. Ayurveda geeft ook aan dat alle ziekteprocessen hun oorzaak vinden in de geest.

 

Het is van essentieel belang dat de mens in evenwicht is met het lichaam, geest en bewustzijn,

waarbij er rekening moet worden gehouden met de geboorteconstitutie van elk individu.

Het is een levenskunst om in harmonie te zijn met de natuurwetten. Door bewust en in het moment te 

leven en de juiste keuzes te maken, kan ieder individu een goede en evenwichtige gezondheid in stand 

houden. Ayurveda stimuleert ieder mens om de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit in zijn 

leven.

 

Het Concept

Ayurveda als wetenschap biedt een totaalconcept aan voor elk individu, dat gericht is op de juiste

voeding afgestemd op de constitutie, leefstijl, geneeskrachtige natuurlijke kruiden, yoga en meditatie,

massage en het reinigen van het inwendige en uitwendige lichaam. Ayurveda vertrouwt ook op het

zelfhelend vermogen van de mens. Door lichaam, geest en bewustzijn in evenwicht te brengen bereikt

de totale mens een goede gezondheid. Zodra het evenwicht is bereikt wordt er gewerkt aan het

voorkomen van ziekten. Het lichaam zowel inwendig als uitwendig reinigen zal tot gevolg hebben, dat

de mens zijn leven verjongt en daardoor ook verlengt. Dit is zowel op geestelijk als lichamelijk niveau.

Ondersteuning bieden aan de geest uit zich vanzelfsprekend lichamelijk.

 

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat door pancha karma, vijfvoudige reinigingsbehandeling, er

verjonging optreedt op celniveau. De werking van alle Ayurveda behandelingen is met name van

binnenuit. Bij een oliemassage dringt de olie door tot diep in de weefsels. Door te werken aan het

versterken en verzwakken van vata, pitta en kapha, kan een goede gezondheid worden bereikt. In

Ayurveda kan niet alleen ziekte worden voorkomen of genezen, maar ook verlichting bij ziekte worden

bereikt.

 

Diagnose

De belangrijkste vorm van diagnosticeren vindt plaats door het voelen van de pols en het

onderzoeken van de tong. Daarbij wordt de algehele conditie op lichamelijk en geestelijk niveau

onderzocht en geobserveerd. Tot slot wordt geconstateerd welke constitutie degene heeft, wat de

verstoring van het evenwicht is en wat daartoe heeft geleid. Vervolgens wordt geadviseerd welke

middelen in te zetten om het evenwicht weer te herstellen. Dat kan door de juiste voeding te nemen

afgestemd op de constitutie, leefstijl, geneeskrachtige natuurlijke kruiden, yoga en meditatie,

massage en het reinigen van het inwendige en uitwendige lichaam.

 

Een van de belangrijkste adviezen is, dat we vanuit een bewuste staat onze verantwoordelijkheid

dienen te nemen en te dragen. Een goede gezondheid is het vertrekpunt van ieder mens om de staat

van gelukzaligheid te bereiken. Zonder een gezond instrument als het lichaam kunnen we niet volledig

genieten van het leven.

   

Filosofie

Ayurveda bevordert het meest ultieme wat een mens kan bereiken in het leven en dat is een gevoel

van gelukzaligheid; de hoogste staat van geluk. Dit kan worden bereikt door ervan bewust te zijn,

dat materieel geluk onvoldoende is om dat gevoel van gelukzaligheid te kunnen bereiken. De wereld

om ons heen weerspiegelt hoe en waar wij in het leven staan. We voelen en reageren vanuit de

puurheid van het unieke zelf en staan niet onder invloed van de prikkels om ons heen en reageren van

daaruit. Hierdoor bereiken we het perfecte evenwicht.

 

In gelukzaligheid zit tevredenheid over onszelf verweven. Het accepteren van datgene dat op ons pad

komt zonder uit evenwicht te raken. In de staat van gelukzaligheid maakt het niet uit welke emoties

we voelen. Het brengt ons niet uit evenwicht. We accepteren dit en hebben geen mening en voeren

onze plichten uit. Door zonder schuldgevoelens, angst, woede, haat en jaloezie te leven bereiken we

de staat van onvoorwaardelijke liefde. Hierdoor stappen we uit de onwetendheid en bereiken we de

staat van verlichting.

 

Bewust kunnen we deze vragen beantwoorden: 'Wie ben ik en waar ben ik naar op weg".

Het gevoel onderdeel te zijn van een geheel. Zelfreflectie kunnen we alleen uitvoeren met alles om ons

heen waar we onderdeel van uitmaken. We blijven altijd onder invloed van de natuurwetten.

Hoe we handelen en met welke intentie bepaalt het resultaat, dat zich in ons leven zal manifesteren.

Aan de resultaten mogen we ons niet hechten. Handelen we in zuiverheid, dan zal vanzelfsprekend de

uitkomst ook zuiver zijn. Als we deze staat bereiken, dan hebben we het meest ultieme bereikt en dat

is de staat van gelukzaligheid.